Akreditovaný kurz MŠMT

Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Cílem semináře je vytvoření nových her a cvičení, použitelných při práci s dětmi i s dospělými, poznání principů fungování her a zákonů jejich tvorby. Účastníci se seznámí se základními znaky a typy her a pomocí práce ve skupinách budou vytvářet nové hry a cvičení a ověřovat je na sobě navzájem.

Program: Nové metody, teorie hry – základní znaky a typy her, ověření teorie v praxi na některých modelových hrách a cvičeních, brainstorming, mentální mapa, práce ve skupině na tvorbě nové hry a její ověřování spolu s ostatními, reflexe společné práce.

Osvědčení: Kurz je akreditovaný. Po absolvování kurzu obdrží účastník, který vyplnil vstupní i výstupní evaluační dotazník, poštou osvědčení.

V ceně je stravování i ubytování.
Přihlášení na vm.nidv.cz
Informace na telefon 604 528 279 nebo v SVČ Sluníčko.