Tvořivé hry s fantazií, písmenky a čísly

Načítám Akce
Účastníci semináře si sami na sobě vyzkoušejí námětově pestré hry rozvíjející myšlení, fantazii, tvořivost. Jsou důležitým motivačním prostředkem, činností, zaměřenou na rozvoj psychických funkcí, jako je vnímání, pozornost, paměť, představivost, obrazotvornost. Vedou k učení, řešení a rozpoznání problémů, poznávání nejrůznějších skutečností.

Přihlášky na vm.nidv.cz nebo přímo v SVČ Sluníčko. Telefon 604 528 279

 

V ceně je oběd.