Přihlášky do zájmových kroužků odevzdávejte buď v kanceláři základní školy T. G. Masaryka nebo v Informačním centru na Husově náměstí. Přihláška ke stažení.