Na základě Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 č. 997 je SVČ Sluníčko od 12. října 2020 pro veřejnost UZAVŘENO. Věříme, že pokud nebude nařízeno jinak, bude pravidelná zájmová činnost včetně ostatních našich aktivit obnovena po podzimních prázdninách, tedy od 2. listopadu 2020. Sledujte prosím naše webové stránky a facebook. Všem našim příznivcům přejeme pevné zdraví a těšíme se na setkání s Vámi.