Pokud byste měli chuť a čas, zapojte se do nácviku České besedy, která je klenotem českého společenského tance.

Pokud byste měli chuť a čas, zapojte se do nácviku České besedy, která je klenotem českého společenského tance. Zkoušky probíhají na zámku v Lomnici nad Popelkou, nácvik je veden v pohodové atmosféře pro radost všech zúčastněných. Tím může být každý, věk a počet osob není omezen, senioři jsou vítáni!  Tanec je vhodný pro každého, i pro zájemce bez tanečních zkušeností, protože Česká beseda je tanečním útvarem dobře proveditelným širokou veřejností, což je jeho základní myšlenkou.

Tancovat budeme i country tance, lidové tance pro radost, nacvičovat různá zábavná vystoupení…

Přijít můžete každý čtvrtek v 10 hodin na velký sál na zámku. Přijít můžete kdykoliv…. Třeba se jen podívat.

Základní informace

Termín schůzek
 na zámku – čtvrtek od 10,00 hodin

Věk
pro dospělé

Cena
600Kč/pololetí

Vedoucí kroužku

Mgr. Jana Šimůnková
Mgr. Jana Šimůnková