Project Description

Dramatická výchova v praktickém provedení s maňásky, marionetami i javajkami. Rozvoj řeči, smyslových a rozumových dovedností. Schůzky se konají v loutkové scéně na lomnickém zámku.

Základní informace

Termín schůzek
 dle dohody
loutková scéna na místním zámku

Věk
 od 6 let
  

Cena
 zdarma

Vedoucí kroužku

Mgr. Jana Šimůnková

Přihlásit se do kroužku