NOVINKA

Hudební kroužek pro děti od 6 do 12 let. Skupinové dynamické bubnování, rytmické hudební aktivity, hra na známé i neznámé hudební nástroje. Zpívání, brnkání, bubnování, pískání…

Nejde o dokonalost, ale radost ze hry a hudby. Setkání bude 1x za 14 dní.

Základní informace

Termín schůzek
bude upřesněn
schůzky budou 1x na 14 dní

pro děti chodíme do družiny

Věk
pro děti od 6 let

Cena
500 Kč

Vedoucí kroužku

Mgr. Kateřina Těhniková
Mgr. Kateřina Těhniková