Budování kapacit pro rozvoj škol II

Načítám Akce

SVČ Sluníčko je partnerem projektu:

Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání“ v rámci výzvy OP VVV „Budování kapacit pro rozvoj škol II“ (viz výzva č 02_16_032) – Aktivita č. 4 – propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Určeno pro žáky Základní školy a SŠ – obor nematuritní.

Přejít nahoru