Pro školy a nestátní nezisková organizace

Pro školy a nestátní nezisková organizace2023-01-28T16:55:49+01:00

Nebojme se robotů!

Cílem programu je přiblížit účastníkům základy robotiky. Rozvíjet jejich talent v oblasti vědy a techniky. Ze stavebnic Fischer technik si účastníci vyzkouší postavit nejrůznější věci – od [...]

Já a moje vlast

Cílem programu je zvýšit účastníkům povědomí o dobrovolnických aktivitách, občanské společnosti. Mezilidské vztahy. Zvýšení znalostí o České republice. co je to dobrovolnictví; jak dobrovolnictví prospěšné společnosti a [...]

Máme rádi Česko

Projekt je určen žákům 4. ročníků ZŠ, ale i ostatním skupinkám dětí, mládeže či dospělých, kteří se chtějí interaktivní formou dozvědět co nejvíce informací o České republice [...]

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

SVČ Sluníčko je certifikovaným centrem projektu DofE. Mezinárodní cena vévody z Edinburgu je prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který tě podporuje v osobním rozvoji a získávání [...]

EKO LOSOVÁTKA

Kouzelné kartičky na rozdělování skupin. 12ks kartiček, návod k použití, losovací klíč. Eko losovátka by vám měla pomoci při tak časté činnosti, jako je rozdělování do skupin. [...]

JeLibo.. být dobrovolníkem

Program je konkrétně zaměřen na studenty základních a středních škol, kteří mají možnost se zapojit do projektů mezinárodních mobilit nebo dobrovolnictví, ale často o těchto příležitostech neví. Školící modul, který vytvořil Eurodesk a SVČ Sluníčko jej nabízí, by jim měl poskytnout základní přehled o jejich možnostech v těchto oblastech.

Od semínka k chlebu

Kolik práce stojí za jedním bochníkem chleba? Praktické seznámení s našimi obilninami, mletím mouky a výrobou chleba.

Bubnování v kruhu

Hodinový program pro skupiny dětí, dospělých, seniorů tancování, zpívání, hra na doprovodné nástroje.

Program Les ve škole

Přihlásili jsme se do programu Les ve škole a stali se tak členy velké mezinárodní lesní rodiny, kterou zaštiťuje organizace LEAF (Learning about Forests).

Program „Slunce“

Program pro mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, školní družiny a dětské organizace a kolektivy.

Cestujeme Evropou

Projekt je určen žákům 5. ročníků ZŠ, ale i ostatním skupinkám dětí, mládeže či dospělých, kteří se chtějí interaktivní formou dozvědět co nejvíce informací o Evropě.

Most přes generace

SVČ "Sluníčko" byl vybrán do pilotního projektu "Most přes generace" České republice.

Přejít nahoru