Částečné obnovení činnosti v SVČ Sluníčko

Načítám Akce

Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bylo od 11. května 2020 umožněno obnovit omezenou osobní přítomnost žáků také ve střediscích volného času, a to při dodržení metodiky MŠMT „Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020“.

S ohledem na dodržení všech stanovených hygienických a organizačních opatření, s přihlédnutím k velkému množství externích pracovníků i účastníků vzdělávání s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví a po dohodě se zřizovatelem, bude zájmové vzdělávání v SVČ Sluníčko v tomto školním roce dokončeno formou individuálních setkání.

Všichni účastníci zapsaní k pravidelnému zájmovému vzdělávání v SVČ Sluníčko ve školním roce 2019/2020 budou v nadcházejících dnech individuálně kontaktováni s termínem setkání, bude jim doručen formulář čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, jehož vyplnění je podmínkou účasti na vzdělávací aktivitě, a zároveň bude též informován o možnostech finanční kompenzace nerealizovaného vzdělávání.

Pracovnice Střediska volného času Sluníčko se těší na společná setkání a přejí všem příznivcům i široké veřejnosti hodně zdraví a radostných dnů.

Přejít nahoru