Festival Antifetfest

Načítám Akce

Festival Antifetfest aneb Jde to i jinak! vede žáky základních škol a studenty gymnázií a odborných učilišť ke schopnosti uvědomovat si problematiku rizikového chování a zamýšlet se nad ní. Učí je hovořit o problémech, s nimiž se denně setkávají, uvědomovat si závažnost rizikového chování, podporuje vzájemnou spolupráci žáků a studentů a vede k tomu, aby se zapojovali i ti, o které se většina dosud nezajímala.  Podporuje a rozvíjí kreativitu, k níž patří i dovednost, jak zpracovat aktuální téma (např. šikanu), jak toto téma sdělit veřejnosti, jakým způsobem sdělit svůj pohled na problém i postoj k němu, jaká by měla být náprava, co je třeba konkrétně udělat. A také, jakým způsobem sami žáci a studenti přispějí k řešení, ke zlepšení situace. www.antifetfest.cz.

 

 

Festival je určen pro jednotlivce nebo skupinu maximálně pěti tvůrců, kterou do soutěže přihlašuje škola, školské zařízení či nízkoprahový klub pro děti a mládež. Počet snímků za školu, školské zařízení či nízkoprahový klub pro děti a mládež není omezen.

Soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie:

– Žáci II. stupně základních škol a studenti nižších ročníků víceletých gymnázií.

– Studenti středních škol a odborných učilišť.

Cílem soutěžících je vytvořit filmový snímek na téma prevence rizikového chování – např. závislosti, xenofobie, domácího násilí, šikany, anorexie apod., přičemž maximální časová délka snímku je 10 minut s povinností dodržet technické parametry stanovené v pravidlech soutěže pro daný rok.

 

Přínos festivalu

 

Bezprostřední, základní a hlavní přínos:

– Je součástí primárně preventivních aktivit na škole.

– Vede k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času.

– Učí zamyslet se nad tématem (nápad).

– Rozvíjí schopnost volit formu zpracování, vyjádření tématu.

– Nabádá k tvůrčímu úsilí, chuti realizovat.

– Umožňuje pocit seberealizace.

– Poskytuje zdravou soutěživost.

– Propaguje školská zařízení, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, také obec, město, kraj.

– Vytváří databázi filmů, z níž je možno čerpat při realizaci primárně preventivních aktivit.

 

 

Systém festivalu

 

Vyhlašovatelem celorepublikového kola soutěže Antifetfest je Městská část Praha 12. Uskuteční se v Lomnici nad Popelkou.

 

Pořadatel krajského kola pro Liberecký kraj je Informační centrum pro mládež v Lomnici nad Popelkou  – www.icmlomnice.cz , icmlomnice@seznam.cz,  telefon – 604 528 279

 

Cena diváků: Internetové hlasování o nejoblíbenější film ze všech soutěžních snímků na www.antifetfest.cz zajišťuje vyhlašovatel ve spolupráci s mediálním partnerem společností Anafra, s.r.o.

 

Amatérský filmový festival Antifetfest informuje prostřednictvím vlastních internetových stránek www.antifetfest.cz a stránek na sociální síti https://www.facebook.com/antifetfest/.

Propagace se uskutečňuje pomocí internetových stránek, místních novin, sociálních sítí apod. škol, měst, obcí, krajů.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

  1. Přihlásit lze filmový snímek s námětem rizikového chování, např. drogovou závislostí, kriminalitou, šikanou, rasismem, záškoláctvím, gamblingem, domácím násilím atd.

 

  1. Soutěž má dvě věkové kategorie:

– Žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

– Studenti středních škol a odborných učilišť.

Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže přihlásit jednotlivce nebo skupiny maximálně pěti tvůrců v uvedených dvou kategoriích.

 

  1. Vyhlašovatel krajského kola pro Liberecký kraj ICM Lomnice nad Popelkou do 15.4. 2019 vybere z přihlášených zájemců organizátora celorepublikového kola letošního ročníku a zároveň i organizátora celorepublikového kola pro následující ročník soutěže.

 

  1. Porota krajského kola v obou kategoriích vybere vítězné snímky a postoupí je do celorepublikového kola. Krajské kolo se uskuteční 5.dubna 2019

 

Všem zájemcům pošleme přihlášku, podrobné informace a rádi zodpovíme na všechny vaše dotazy.

 

Kontakt: Informační centrum pro mládež

         Husovo náměstí 44

512 51   Lomnice nad Popelkou

 

telefon: 604 528 279

simunkova@place.cz

 

 

 

 

 

Přejít nahoru