JAK (NE)DĚLAT LOUTKOVÉ DIVADLO II.

Načítám Akce

Cíl kurzu: Získání teoretických i praktických znalostí v oblasti divadla s dětmi.
Osvojení si metod a technik zaměřených na výslednou podobu inscenace s dětskou skupinou:
– umět pracovat na dramaturgii
– nalézat vhodné herecké prostředky
– využít základy režie
Součástí kurzu je konzultace vlastních připravovaných divadelních projektů jednotlivých účastníků.

V ceně je stravování i ubytování. Akce se koná v loutkové scéně na lomnickém zámku.

Osvědčení: Kurz je akreditovaný MŠMT ČR. Po absolvování kurzu obdrží účastník, který vyplnil vstupní i výstupní evaluační dotazník, poštou osvědčení.
Prostřednictvím nabízených aktivit s možností využití vlastních nápadů a myšlenek získáte velké množství příkladů a praktických ukázek ověřených v praxi. Zajímavé nápady pro pestrou a mnohotvárnou činnost si účastníci vyzkoušejí sami na sobě. Náměty jsou určeny pro práci s dětmi mladšího a staršího školního věku.

Přihlášení na vm.nidv.cz
Informace na telefon 604 528 279 nebo v SVČ Sluníčko – simunkova@svclomnice.cz

Přejít nahoru