Přátelé lesa

Načítám Akce

Víkendové pobyty a výlety po horách a přírodních lokalitách většinou Libereckého kraje pořádáme pro děti od 6 do 15 let již 7 let.
Letošní osmý rok putování, her a poznávání zahájíme zájezdem do DDM Hořice, ve dnech 22.9. – 24.9. 2023.
Projdeme si sochařský park a přírodní parky v okolí města.
Přihlášky a podrobné informace najdete v knihobudce pod rampou SVČ a vyplněné přihlášky vhazujte do schránky vedle ní do 15.9.
Poplatek 650 Kč.

Přejít nahoru