Přijímáme přihlášky do kroužků

Načítám Akce

Přestože čas letních táborů je již za námi a nahradil jej nový školní rok, na otevření bran nově zrekonstruovaných prostor SVČ Sluníčko v Komenského ulici se stále ještě usilovně pracuje. Stavební firma REDOMO rekonstrukci budovy sice

v řádném termínu dokončila, dveře Sluníčka však zůstanou veřejnosti uzavřeny ještě celý měsíc září. Stavebníky totiž v budově vystřídali pracovníci firem, jež smluvně podléhají firmě AV Media, která se po výběrovém řízení stala generálním dodavatelem nového nábytku a vybavení SVČ. Souběžně s nimi je třeba do budovy zpět nastěhovat materiál a vybavení, které bylo po celý minulý rok využíváno v náhradních prostorách, v nichž SVČ provozovalo svou činnost. S pomocí
pracovníků Technických služeb města a dalšími pomocníky je potřeba převozit nespočet znovu naplněných krabic nejrůznějšími pomůckami a materiálem a vše je třeba znovu roztřídit a rozmístit na nová stanoviště. Budovu je také zapotřebí řádně uklidit a nazdobit, abychom Vás mohli v sobotu 30. září srdečně přivítat na Dni otevřených dveří v zářícím Sluníčku, a od pondělí 2. října pak „rozjeli“ všechny naše pravidelné i nepravidelné aktivity včetně všech kroužků. Vězte, že se na Vás spolu s týmem čtyřiceti externích pedagogických pracovníků upřímně těšíme.

Přihlášky k zájmovému vzdělávání do všech našich nových i tradičních zájmových kroužků můžete podávat elektronicky (info@svclomnice.cz) nebo vytištěné buď do schránky v informačním centru na náměstí nebo do schránky vedle Knihobudky
pod přístupovou rampou do zrekonstruovaného SVČ Sluníčko do 25. září 2023. Kompletní přehled více než sedmdesáti kroužků pro děti i dospělé naleznete na webu či facebooku SVČ Sluníčko a též v tištěné podobě v naší Knihobudce nebo v informačním centru.

 

Přejít nahoru