Projekt Modernizace infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004845

Logo: EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program. Ministerstvo pro místní rozvoj.
Podstata projektu spočívá v modernizaci infrastruktury SVČ Sluníčko, které poskytuje zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Hlavním cílem projektu je rozvoj a zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v oblasti přírodních věd, práce s digitálními technologiemi, technických a řemeslných oborů. 
 
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 12.10.2023
INVESTOR: Město Lomnice nad Popelkou
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou: 13.938.219,33 Kč, z toho předpokládaná výše dotace je 90% ze způsobilých výdajů, což zahrnuje prostředky EU (max. 85%) a prostředky SR (max. 5%).