Projekt Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání

Jsme spolupracujícím subjektem projektu OP VVV CZ.02.3.68/0.0/16_032/0008238.

Výukové programy jako efektivní prostředek propojování formálního a neformálního (zájmového) vzdělávání