Project Description

Práce s keramickou hlínou, modelování, odlévání do sádrových forem, zdobení keramiky, glazování i práce na hrnčířském kruhu. Setkání se konají 1x za 14 dní.

Základní informace

Termín schůzek
pondělí od 17,30 hodin pro internát Střední školy  ( liché týdny) – cena 30Kč/hodinu

 úterý od 16,30 hodin ( liché týdny)
čtvrtek od 18,00 hodin ( liché týdny)

Věk
pro mládež a dospělé od 16 let

Cena

 dle hmotnosti vytvořených výrobků ( 1kg = 120 Kč)

 

Vedoucí kroužku

Bc. Vlasta Otmarová
Bc. Vlasta Otmarová
Přihlásit se do kroužku