Project Description

Práce s keramickou hlínou, modelování, odlévání do sádrových forem, zdobení keramiky, glazování i práce na hrnčířském kruhu. Setkání se konají 1x za 14 dní.

Základní informace

Termín schůzek
pondělí od 17,30 hodin pro internát Střední školy  ( liché týdny) – cena 40Kč/hodinu

liché týdny v úterý od 16,30 hodin

Věk
pro mládež a dospělé od 16 let

Cena

 dle hmotnosti vytvořených výrobků ( 1kg = 150 Kč)

 

Vedoucí kroužku

Bc. Vlasta Otmarová, Mgr. Hana Podzimková
Bc. Vlasta Otmarová, Mgr. Hana Podzimková
Přihlásit se do kroužku