Malý robot Ozobot se stane vašim průvodcem počítačového světa. Naučíte se základům ovládání počítače, základní počítačové programy, programovat robota. Počítač vám bude pomáhat v poznávání písmenek i čísel, rozvíjení jemné motoriky, představivosti a kreativity.

Základní informace

Termín schůzek
 vždy od 14,00 hodin místo družiny

pondělí 

úterý

středa – 2 kroužky

čtvrtek

děti vyzvedáváme i ve školní družině

Věk
pro děti z 1. a 2. třídy

Cena
1000 Kč

Vedoucí kroužku

Mgr. Jana Šimůnková
Mgr. Jana Šimůnková

Podobné zájmové kroužky