Project Description

Malý robot Ozobot se stane vašim průvodcem počítačového světa. Naučíte se základům ovládání počítače, základní počítačové programy, programovat robota. Počítač vám bude pomáhat v poznávání písmenek i čísel, rozvíjení jemné motoriky, představivosti a kreativity.

Základní informace

Termín schůzek
 dle dohody od 13,30 hodin místo družiny

děti vyzvedáváme i ve školní družině

Věk
pro děti z 1. a 2. třídy

Cena
1000 Kč

Vedoucí kroužku

Mgr. Jana Šimůnková
Mgr. Jana Šimůnková
Přihlásit se do kroužku