Project Description

S počítačem a jeho obsluhou se děti seznámí zajímavou formou, ve které je obsažen i prvek hry. Děti si osvojí základy Wordu, Excelu, internetu a počítačovou grafiku. Počítač jim bude pomáhat v poznávání písmenek i čísel a v rozvíjení jemné motoriky, představivosti a kreativity.

Základní informace

Termín schůzek
 pondělí a čtvrtek od 14,00 hodin

děti vyzvedáváme i ve školní družině

Věk
pro děti z 1. a 2. třídy

Cena
800 Kč

Vedoucí kroužku

Mgr. Jana Šimůnková
Mgr. Jana Šimůnková
Přihlásit se do kroužku