Keramické dílny

Keramické dílny2019-02-08T23:40:15+00:00

Project Description

Práce s keramickou hlínou různými technikami (modelování, lepení plátů, otisky materiálů) a zdobení hotových dekoračních i užitkových předmětů glazurou i oxidy. Setkání se konají 1x za 14 dní.

Základní informace

Termín schůzek
 liché čtvrtky od 13,15 hodin
 sudé čtvrtky od  15,00 hodin

Věk
pro děti od 7 let

Cena
700 Kč

Vedoucí kroužku

Romana Dlouhá
Mgr. Hana Podzimková
Bc. Věra Bártová

Přihlásit se do kroužku

Podobné zájmové kroužky