Project Description

Pohybový kroužek určený klukům od 4let, kteří rádi běhají, skáčí a dovádějí. Základy nejrůznějších sportů a pohybových aktivit, které jsou přizpůsobeny věku účastníků. Rozvoj komunikace mezi vrstevníky.

Základní informace

Termín schůzek
 středa od 15,00 do 16,00 hodin ve sportovní hale

Věk
 předškoláci

Cena
 700 Kč

Vedoucí kroužku:
 

 Markéta Brožová, Mgr. Jana Šimůnková
Markéta Brožová, Mgr. Jana Šimůnková
Přihlásit se do kroužku