Project Description

Výtvarný a tvořivý kroužek pro děti z 1. a 2. tříd. Seznámíme se s různými výtvarnými technikami. Budeme malovat, kreslit, skládat a tvořit s rozmanitými materiály. Čeká nás vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací.

Základní informace

Termín schůzek:
čtvrtek od 13,30 hodin 

děti ze školní družiny vyzvedáváme

Věk
1. a 2.třída ZŠ

Cena
 900 Kč

Vedoucí kroužku:
 

 Mgr. Hana Podzimková, Pavlína Šmejcová
Mgr. Hana Podzimková, Pavlína Šmejcová
Přihlásit se do kroužku