Výtvarný a tvořivý kroužek pro děti z 1. a 2. tříd. Seznámíme se s různými výtvarnými technikami. Budeme malovat, kreslit, skládat a tvořit s rozmanitými materiály. Čeká nás vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací.

Základní informace

Termín schůzek:
bude upřesněn

děti ze školní družiny vyzvedáváme

Věk
1. a 2.třída ZŠ

Cena
 900 Kč

Vedoucí kroužku:
 

 Pavlína Šmejcová
Pavlína Šmejcová