Pohybový kroužek určený nejen klukům od 4let, kteří rádi běhají, skáčí a dovádějí. Základy nejrůznějších sportů a pohybových aktivit, které jsou přizpůsobeny věku účastníků. Rozvoj komunikace mezi vrstevníky.

Základní informace

Termín schůzek

 od 16,00 hodin ve sportovní hale

Věk
 předškoláci

Cena
 900 Kč

Vedoucí kroužku:
 

 Markéta Brožová, Mgr. Jana Šimůnková
Markéta Brožová, Mgr. Jana Šimůnková

Podobné zájmové kroužky