Zpívánky

Zpívánky2019-10-16T12:40:37+02:00

Project Description

Nejen hudební výchova pro děti od 4 do 6 let. Hlavním cílem společných setkání bude podpořit v dětech radost ze zpívání spojeného s pohybovou aktivitou. Rozvoj rytmického cítění, hraní na hudební nástroje i podpora vzájemných vztahů s kamarády.

Základní informace

Termín schůzek
 středa od 15,30 hodin

Věk
 předškoláci

Cena
 700 Kč

Vedoucí kroužku:
 

Lucka Kobrlová, Anna Barochová
Lucka Kobrlová, Anna Barochová
Přihlásit se do kroužku