Project Description

Práce s keramickou hlínou různými technikami (modelování, lepení plátů, otisky materiálů) a zdobení hotových dekoračních i užitkových předmětů glazurou i oxidy. Setkání se konají 1x za 14 dní.

Základní informace

Termín schůzek
 liché týdny – pondělí – od 16,00 do 17,30 hodin 

                         čtvrtek – od 13,30 do 15,00 hodin

schůzky 1x za 14 dní

Věk
pro děti od 7 let

Cena
900 Kč

Vedoucí kroužku

Romana Dlouhá
Mgr. Hana Podzimková
Bc. Věra Bártová

Přihlásit se do kroužku