Práce s keramickou hlínou různými technikami (modelování, lepení plátů, otisky materiálů) a zdobení hotových dekoračních i užitkových předmětů glazurou i oxidy. Setkání se konají 1x za 14 dní.

Základní informace

Termín schůzek
sudé týdny:

liché týdny:

schůzky 1x za 14 dní

Věk
pro děti od 7 let

Cena
900 Kč

Vedoucí kroužku

Mgr. Hana Podzimková

Romana Dlouhá


Bc. Věra Bártová