Project Description

Práce s keramickou hlínou různými technikami (modelování, lepení plátů, otisky materiálů) a zdobení hotových dekoračních i užitkových předmětů glazurou i oxidy. Setkání se konají 1x za 14 dní.

Základní informace

Termín schůzek
 Pondělí v sudé týdny od 16,00 hodin
Pondělí v liché týdny od 13,30 hodin

schůzky 1x za 14 dní

Věk
pro děti od 7 let

Cena
700 Kč

Vedoucí kroužku

Romana Dlouhá
Mgr. Hana Podzimková
Bc. Věra Bártová

Přihlásit se do kroužku