Program je konkrétně zaměřen na studenty základních a středních škol, kteří mají možnost se zapojit do projektů mezinárodních mobilit nebo dobrovolnictví, ale často o těchto příležitostech neví. Školící modul, který vytvořil Eurodesk a SVČ Sluníčko jej nabízí, by jim měl poskytnout základní přehled o jejich možnostech v těchto oblastech.

Program o dobrovolnictví – motivace mladých lidí.

Cílem seminářů JeLibo by mělo být primárně šíření informací o možnostech mladých lidí v rámci programu Erasmus+ mládež, jehož součástí je i Eurodesk. S tímto cílem koresponduje i cíl celé sítě Eurodesk, tj. informovat a motivovat mladé lidi k zapojení do aktivit tohoto programu.