Projekt je určen žákům 4. ročníků ZŠ, ale i ostatním skupinkám dětí, mládeže či dospělých, kteří se chtějí interaktivní formou dozvědět co nejvíce informací o České republice – historii i současnosti.

Pořad je uzpůsobeny věku účastníků a délka pořadu dle vašich požadavků.

Program je interaktivní a je přizpůsoben věkovým znalostem účastníků.