Divadelní zájmové vzdělávání pro MŠ, ZŠ a NNO.

  • pochopení a vyzkoušení si základních divadelních technik (technika řeči, pohybu)
  • uvolňovací aktivity
  • dramatická výchova, etudy na dané téma
  • práce s loutkou

Nabízíme aktivity u vás ve školách nebo přímo v našem loutkovém divadle.