SVČ Sluníčko nabízí akreditovaný kurz MŠMT: Taneční a pohybová výchova v oblasti mažoretkového umění pro pedagogické pracovníky. Po dokončení kurzu obdržíte osvědčení o absolvování.

Akreditace MŠMT k provádění programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb. , o pedagogických pracovnících.

Akreditace platí do 10.11.2020

č.j.: MSMT – 2947/1/2014-2-698 ze dne 13.8.2014