Keramika rodičů s dětmi

Keramika rodičů s dětmi2019-02-08T23:38:10+00:00

Project Description

Kroužek je určen dětem ve věku 3 – 6 let v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Při práci s keramickou hlínou dochází k přirozenému rozvoji motorických dovedností dětí, rozvoji jejich fantazie, kreativity, ale také vzájemné komunikaci s rodiči a svými vrstevníky.

Základní informace

Termín schůzky:
 liché středy od 16,00 hodin
 sudé čtvrtky od 16,30 hodin

Věk
pro děti a jejich rodiče či prarodiče

Cena
40 Kč / na hodinu

Vedoucí kroužku

Romana Dlouhá, Bc. Věra Bártová
Romana Dlouhá, Bc. Věra Bártová
Přihlásit se do kroužku

Další zájmové kroužky pro předškoláky