Soubor určený dívkám ve věku 4 – 7 let. Po secvičení choreografií mini mažoretky vystupují na nejrůznějších kulturních či sportovních akcích.

Základní informace

Termín schůzek
úterý od 15:30 hodin

Věk
pro děti od 4 let

Cena
900 Kč

Vedoucí kroužku

Mgr. Jana Šimůnková, Alena Kaplíková
Mgr. Jana Šimůnková, Alena Kaplíková

Další zájmové kroužky pro předškoláky