Projekt je určen žákům 5. ročníků ZŠ, ale i ostatním skupinkám dětí, mládeže či dospělých, kteří se chtějí interaktivní formou dozvědět co nejvíce informací o Evropě.

1.BLOK – VÁNOCE V EVROPĚ

Pořad možno objednat i na vánoce 2009

Jak slaví vánoce ve Švédsku, Francii a dalších zemích Evropy? Jaké jsou jejich speciality na vánočním stole, jak a na co si děti v zemích EU hrají? A plno další interaktivních věcí vás čekáv tomto pořadu.

2.BLOK – CESTUJEME EVROPOU

Pořady jsou uzpůsobeny věku účastníků a délka pořadu dle vašich požadavků.

Pořad je připraven pro děti z Mateřských škol, pro žáky ZŠ i pro středoškoláky. Program je interaktivní a je přizpůsoben věkovým znalostem účastníků. Projekt pro středoškoláky navazuje na evropský projekt SYTYKIA a Eurodesk.